VNVN

Chủ tịch Hội đồng Viện – Chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh thảo luận với phóng viên báo Giáo Dục về vấn đề xây dựng trường phi lợi nhuận tại Việt Nam

sihed 
4 July, 2023

Trong buổi phỏng vấn diễn ra tại Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Viện, Chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh đã có cuộc trao đổi sôi nổi về tầm quan trọng và khả năng phát triển của loại hình trường không vì lợi nhuận trong ngữ cảnh giáo dục tại Việt Nam.

Chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh (Ảnh: Phạm Minh)

Mô hình trường không vì lợi nhuận, hay còn gọi là phi lợi nhuận, đã tồn tại hàng trăm năm tại nhiều quốc gia và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Trong bài phỏng vấn, ông Cảnh chia sẻ về lý do mà ông đã từng đề xuất loại hình trường này. Ông cho biết, việc tận dụng và tập hợp nhiều nguồn lực xã hội cho mục tiêu phát triển giáo dục là điểm mạnh của loại trường này, đã được thực hiện thành công trong nhiều nước phát triển trên thế giới. Ông tin rằng loại hình trường này có thể tồn tại song song với hệ thống trường công và tư hiện nay, tạo ra sự đa dạng và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong phần trao đổi về cơ chế tài chính, ông giải thích rõ về cách mà các trường không vì lợi nhuận cân đối tài chính. Lợi tức thu được từ hoạt động của trường không được phân chia cho cổ đông, mà được dùng để tái đầu tư phát triển trường, bao gồm cả việc đầu tư vào cơ sở vật chất và học bổng cho sinh viên. Ông nhấn mạnh rằng cấu trúc tài chính là yếu tố quan trọng để các trường không vì lợi nhuận tồn tại và phát triển hiệu quả.

Trong bài phỏng vấn, ông Cảnh cũng thảo luận về khả năng đầu tư và tinh thần đóng góp của cá nhân, tổ chức cho loại hình trường không vì lợi nhuận tại Việt Nam. Ông tin rằng hiện nay, nhiều người cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã có khả năng tài chính để đầu tư vào giáo dục. Loại hình trường này không chỉ tạo cơ hội học tập cho những người có nhu cầu mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Cuộc trao đổi giữa chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh và phóng viên đã thể hiện sự khả quan và tiềm năng của loại hình trường không vì lợi nhuận trong ngữ cảnh giáo dục tại Việt Nam. Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể đóng góp vào việc xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục đại học, đồng thời tạo ra sự đa dạng và bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn hy vọng rằng cuộc trao đổi này sẽ thúc đẩy sự quan tâm và thảo luận về việc xây dựng trường không vì lợi nhuận tại Việt Nam, góp phần vào sự nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững của đất nước.

Ngọc Bích

Chi tiết buổi phỏng vấn