VNVN

Thông tin liên hệ

  • +84 28-627-07-386
  • info@sihed.edu.vn
  • Landmark 81 - 24OT07, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  • Hoạt động từ 8:30 - 17:30, T2 - T6