VNVN

Xây dựng và liên kết các chương trình đào tạo trong và ngoài nước – Kết nối tri thức toàn cầu

sihed 
7 July, 2023

Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn hoạt động như một trung tâm kết nối (hub) giữa các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế. Qua việc xây dựng và liên kết các chương trình đào tạo, Viện mở rộng cơ hội học tập, giúp học viên tiếp cận kiến thức toàn cầu và có trải nghiệm học tập đa dạng.

Xây dựng chương trình đào tạo

Viện tập trung vào việc xây dựng các chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu thị trường và tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, ứng dụng tính thực tế, và phù hợp với nhu cầu của học viên. Mục tiêu của Viện là tạo ra các chương trình đào tạo mạnh mẽ, linh hoạt, phản ánh xu hướng và tiến bộ của ngành.

Liên kết với các trường đại học trong nước

Viện kết nối với các trường đại học uy tín trong nước, thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức, nghiên cứu và tài nguyên, tạo điều kiện cho việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa các cơ sở.

Hợp tác Quốc tế đa dạng

Viện hợp tác chặt chẽ với các trường đại học và tổ chức giáo dục quốc tế, mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh, cũng như góp phần định hình xu hướng giáo dục toàn cầu.

Chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu

Các chương trình liên kết được xây dựng nhằm giúp học viên viên tiếp cận các phương pháp giảng dạy tiên tiến và được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế. Viện cung cấp cơ hội để học viên tham gia vào các chương trình đào tạo được tổ chức chung với các trường đại học đối tác trong và ngoài nước.

Hoạt động phát triển và tích hợp chương trình đào tạo không chỉ đóng góp vào sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học, mà còn thúc đẩy sự đổi mới và cải tiến trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và xã hội.

Liên hệ với Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết và cách Viện có thể hỗ trợ các cơ sở, đơn vị trong việc xây dựng một chương trình, hệ thống giáo dục đại học mang tiêu chuẩn quốc tế.