VNVN

Liên kết hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp – định hình tương lai nguồn nhân lực

sihed 
25 August, 2023

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, mối liên kết chặt chẽ giữa giáo dục đại học và doanh nghiệp đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh việc xây dựng chất lượng giáo dục, Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác chiến lược, tạo ra những cầu nối vững chắc giữa các cơ sở giáo dục và thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và định hình tương lai cho thế hệ trẻ.

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược

Những năm vừa qua Viện đã tích cực hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Qua đó tạo điều kiện cho sinh viên tại các đối tác cơ sở giáo dục đại học tiếp cận với thị trường lao động, nắm bắt xu hướng và kỹ năng cần thiết, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhân tài tiềm năng.

Phát triển chương trình đào tạo liên kết

Với vai trò là cầu nối giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp, Viện đã và đang hỗ trợ xây dựng các chương trình đào tạo liên kết với doanh nghiệp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên có cơ hội thực tập và thực hiện các dự án thực tế trong quá trình học tập. Các chương trình này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của ngành công nghiệp, bảo đảm rằng sinh viên sẽ có sự hiểu biết sâu sắc và kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp của mình.

Nghiên cứu và phát triển cùng doanh nghiệp

Viện cũng chủ động tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển cùng doanh nghiệp. Mục tiêu của những dự án này là đưa giáo dục đại học và ngành công nghiệp gần nhau hơn, tạo điều kiện cho sinh viên, giảng viên, và các nhà nghiên cứu tham gia vào quá trình sáng tạo và đổi mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Qua các hoạt động liên kết, Viện đã góp phần tạo nên một môi trường học tập đa dạng và thú vị, giúp sinh viên phát triển toàn diện, không chỉ trong lớp học mà còn trong công việc thực tế. Điều này cũng giúp củng cố mối quan hệ giữa giáo dục đại học và doanh nghiệp, góp phần tạo ra một hệ thống giáo dục đại học mạnh mẽ, linh hoạt và đáp ứng nhu cầu của thời đại.

Liên hệ Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn và cùng chúng tôi tạo nên những cơ hội mới, liên kết giữa cơ trường học và doanh nghiệp để định hình nguồn nhân lực tương lai, chất lượng và đáng tin cậy.