VNVN

Đôi nét về Viện

Là một tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ, thành viên của Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn (SIHED) tập trung vào việc nghiên cứu, đề xuất chính sách, phân tích xu hướng giáo dục để cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho quốc gia.

SIHED không chỉ đóng vai trò là trung tâm (hub) – nơi chia sẻ kiến thức và thông tin, mà còn là cầu nối trung gian, thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới trong lĩnh vực giữa các cơ sở giáo dục đại học và tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hãy liên hệ chúng tôi để khám phá những cơ hội hợp tác và đổi mới, tạo nên sự khác biệt cho tương lai giáo dục.

Tầm nhìn

SIHED kế hoạch trở thành một trong những cơ sở nghiên cứu, trung tâm (hub) thông tin hàng đầu tại Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, góp phần định hình tương lai nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước.

Sứ mệnh

  • Đổi mới giáo dục: Khuyến khích tư duy sáng tạo và đổi mới trong giáo dục đại học, thông qua việc nghiên cứu, phát triển và áp dụng công nghệ giáo dục tiên tiến, đồng thời tạo ra một môi trường học tập đa dạng và phong phú.
  • Hợp tác và kết nối: Xây dựng một mạng lưới hợp tác rộng lớn với các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế, nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, cũng như tạo ra những cơ hội mới cho nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên, và các nhà quản lý giáo dục.
  • Phát triển toàn diện: Tập trung vào việc phát triển toàn diện cho mọi thành viên trong cộng đồng SIHED, từ sinh viên, giảng viên đến đội ngũ nghiên cứu và quản lý, bằng cách tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể khám phá và phát triển tiềm năng của bản thân.
  • Đào tạo lãnh đạo tương lai: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, có khả năng đối mặt với thách thức và nắm bắt cơ hội trong một thế giới toàn cầu hoá.
  • Đóng góp vào sự phát triển bền vững: Không chỉ đào tạo ra những cá nhân xuất sắc, SIHED còn hướng tới việc đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của xã hội và quốc gia, thông qua các hoạt động, nghiên cứu giáo dục và các sáng kiến cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Integrity

(Chính trực)

Enlightenment

(Khai minh)

Liberation

(Khai phóng)

Social responsibility

(Trách nhiệm xã hội)

Collaboration

(Hợp tác-kết nối)

01

Tiếp cận với những nghiên cứu và phân tích chuyên sâu về phát triển giáo dục đại học

02

Nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục

03

Có cơ hội hợp tác và liên kết đào tạo với các trường danh tiếng nước ngoài

04

Tham gia vào một môi trường nghiên cứu đa ngành, đa văn hóa, đa phương diện mang tầm quốc tế

05

Góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của giáo dục đại học nói riêng và xã hội nói chung.

Lợi ích của việc hợp tác với Viện