VNVN

9 Trường Đại Học Việt Nam Ghi Tên Trong Bảng Xếp Hạng THE Impact Rankings 2023

sihed 
4 July, 2023

Ngày 1/6/2023 – Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng THE Impact Rankings năm 2023, đưa ra danh sách 9 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng này, thể hiện sự thăng tiến của hệ thống giáo dục nước ta trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bảng xếp hạng THE Impact Rankings hướng đến việc đo lường thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) của Liên Hợp Quốc. Đây là mục tiêu mang tính toàn cầu, mục đích xây dựng xã hội công bằng, thịnh vượng và bảo vệ môi trường sống.

Trong danh sách các trường được xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội nổi bật khi tăng hạng so với năm 2022, nằm trong nhóm 401 – 600 trên thế giới. Đặc biệt, thứ hạng về mục tiêu “Giáo dục có chất lượng” đã đạt vị trí 70 thế giới (thứ 5 tại khu vực Đông Nam Á và đứng đầu trong nước).

Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam cũng đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục thế giới. Năm 2023, có tổng cộng 9 cơ sở giáo dục được xếp hạng, tăng từ 7 cơ sở vào năm 2022, 4 cơ sở vào năm 2021 và chỉ 2 cơ sở vào năm 2020.

Danh sách các trường đại học và thứ hạng tương ứng trong Bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023:

  1. Đại học Quốc gia Hà Nội (401 – 600)
  2. Trường Đại học Duy Tân (401 – 600)
  3. Trường Đại học Tôn Đức Thắng (601 – 800)
  4. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (601 – 800)
  5. Trường Đại học Kinh tế quốc dân (601 – 800)
  6. Trường Đại học FPT (601 – 800)
  7. Trường Đại học Phenikaa (801 – 1000)
  8. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (301 – 400)
  9. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (1001+)

Việc có nhiều trường đại học góp mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023 chứng tỏ sự tập trung và nỗ lực của hệ thống giáo dục Việt Nam trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước. Đây là một bước tiến quan trọng, đồng thời thúc đẩy vai trò của giáo dục đại học trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam và thế giới.

Ngọc Bích

Nguồn Times Higher Education (THE)

Xem thêm Bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2023 tại ĐÂY