VNVN

Viện Phát Triển
Giáo Dục Đại Học Sài Gòn

SIHED luôn đẩy mạnh nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực, cung cấp các giải pháp cho sự phát triển toàn diện, bền vững và nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.

Viện Phát Triển
Giáo Dục Đại Học Sài Gòn

Khai minh tri thức - Gắn kết cộng đồng - Vươn tầm quốc tế!

Về chúng tôi

Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn (gọi tắt là SIHED: Saigon Institute of Higher Education Development) là tổ chức thành viên của Hiệp Hội các Trường Đại Học và Cao Đẳng Việt Nam.

Từ những ngày đầu thành lập cho tới nay SIHED luôn hoạt động giữ vững cam kết nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam thông qua việc thực hiện nghiên cứu và đề xuất về các chính sách giáo dục đai học, đẩy mạnh phát triển liên kết hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, áp dụng công nghệ giáo dục trong xây dựng chương trình học, nghiên cứu và quản lý, gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động.

Với chuyên môn sâu rộng và mạng lưới đối tác đa dạng, SIHED là động lực chủ chốt cho sự đổi mới và phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

SIHED thực hiện nhiệm vụ thông qua các hoạt động chính sau: 

  • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực giáo dục đại học.

  • Cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ bao gồm tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu về giáo dục đại học.

  • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Chuyên mục hoạt động

01

Hoạt động nghiên cứu và đề xuất chính sách là trung tâm của sự phát triển bền vững trong giáo dục đại học. Viện Phát triển Giáo dục Đại học không ngừng khám phá và đề xuất những giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy sự đổi mới và […]

02

Viện Phát triển và Giáo dục Đại học Sài Gòn tự hào trong việc xây dựng và tổ chức các hội thảo, buổi tập huấn và khóa đào tạo chuyên đề về giáo dục và đào tạo. Những sự kiện này không chỉ cung cấp cơ hội để cập nhật thông tin mới nhất trong […]

03

Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn hoạt động như một trung tâm kết nối (hub) giữa các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế. Qua việc xây dựng và liên kết các chương trình đào tạo, Viện mở rộng cơ hội học tập, giúp học viên tiếp cận […]

04

Viện thiết lập mạng lưới liên kết với trường đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, công ty công nghệ trong nước và quốc tế để xây dựng và phát triển các công nghệ giáo dục, tạo ra các sản phẩm và giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại […]

05

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, mối liên kết chặt chẽ giữa giáo dục đại học và doanh nghiệp đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh việc xây dựng chất lượng giáo dục, Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn tập trung vào […]

Những con số ấn tượng

Hãy cùng Viện phát triển giáo dục đại học Sài Gòn xây dựng
tương lai cho giáo dục đại học Việt Nam!
0 +

Chuyên gia

0 +

Dự án

0 +

Đối tác

0

Đề tài nghiên cứu

Dịch vụ - Tư vấn

Về chính sách giáo dục đại học

Viện cung cấp các nghiên cứu về chính sách, đề xuất cải tiến cho hệ thống giáo dục đại học, tư vấn cho các cơ quan đoàn thể về cách tối ưu hóa chính sách để nâng cao chất lượng và hiệu suất của hệ thống giáo dục đại học.

Về hội thảo và đào tạo chuyên sâu

Viện tổ chức các hội thảo, buổi tập huấn và khóa đào tạo theo yêu cầu nhằm cung cấp kiến thức cho người làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học. Các khóa học này sẽ giúp cập nhật thông tin mới nhất và phát triển kỹ năng cho nghiên cứu viên, giảng viên và các nhà quản lý giáo dục.

Về chương trình đào tạo liên kết

Viện xây dựng và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các chương trình đào tạo giúp học viên có trải nghiệm học tập đa dạng, được tiếp cận kiến thức toàn cầu, mang tính ứng dụng cao.

Về công nghệ giáo dục đại học

Viện phối hợp với các chuyên gia , tổ chức, doanh nghiệp công nghệ để phát triển các ứng dụng, nền tảng và giải pháp công nghệ giáo dục. Dịch vụ này giúp tối ưu hóa việc giảng dạy, học tập, và quản lý thông qua sự kết hợp giữa công nghệ và giáo dục.

Về hợp tác đại học - doanh nghiệp

Dịch vụ này tập trung vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp. Viện tạo cầu nối để cung cấp cơ hội thực tập, tư vấn chuyên môn, và phát triển chương trình học đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Tin tức - Kiến thức