VNVN
DỊCH VỤ 1

Nghiên cứu và đề xuất chính sách: Thúc đẩy đổi mới và phát triển giáo dục đại học

Viện cung cấp các nghiên cứu về chính sách, đề xuất cải tiến cho hệ thống giáo dục đại học, tư vấn cho các cơ quan đoàn thể về cách tối ưu hóa chính sách để nâng cao chất lượng và hiệu suất của hệ thống giáo dục đại học.

Khám phá thêm
DỊCH VỤ 2

Xây dựng và tổ chức các hội thảo về giáo dục và đào tạo: Cập nhật và nâng cao kiến thức trong lĩnh vực giáo dục đại học

Viện tổ chức các hội thảo, buổi tập huấn và khóa đào tạo theo yêu cầu nhằm cung cấp kiến thức cho người làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học. Các khóa học này sẽ giúp cập nhật thông tin mới nhất và phát triển kỹ năng cho nghiên cứu viên, giảng viên và các nhà quản lý giáo dục.

Khám phá thêm
DỊCH VỤ 3

Xây dựng và liên kết các chương trình đào tạo trong và ngoài nước – Kết nối tri thức toàn cầu

Viện xây dựng và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các chương trình liên kết đào tạo giúp học viên có trải nghiệm học tập đa dạng, được tiếp cận kiến thức toàn cầu, mang tính ứng dụng cao.

Khám phá thêm
DỊCH VỤ 4

Hợp tác phát triển công nghệ giáo dục đại học

Viện phối hợp với các chuyên gia , tổ chức, doanh nghiệp công nghệ để phát triển các ứng dụng, nền tảng và giải pháp công nghệ giáo dục. Dịch vụ này giúp tối ưu hóa việc giảng dạy, học tập, và quản lý thông qua sự kết hợp giữa công nghệ và giáo dục.

Khám phá thêm
DỊCH VỤ 5

Liên kết hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp – định hình tương lai nguồn nhân lực

Dịch vụ này tập trung vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp. Viện tạo cầu nối để cung cấp cơ hội thực tập, tư vấn chuyên môn, và phát triển chương trình học đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Khám phá thêm