VNVN

Hợp tác phát triển công nghệ giáo dục đại học

sihed 
7 July, 2023

Viện thiết lập mạng lưới liên kết với trường đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, công ty công nghệ trong nước và quốc tế để xây dựng và phát triển các công nghệ giáo dục, tạo ra các sản phẩm và giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thay đổi công nghệ và cấu trúc chương trình giáo dục.

Qua các liên kết với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp và công ty công nghệ, Viện tìm kiếm và áp dụng các công nghệ mới nhất, là cầu nối giữa tri thức và ứng dụng thực tế.

Từ giai đoạn nghiên cứu, phát triển đến triển khai, tất cả các sản phẩm và giải pháp của Viện đều đặt tiêu chí chất lượng và tính hiệu quả lên hàng đầu. Viện cam kết cung cấp các công cụ giáo dục mang lại những giá trị thực sự, từ việc cải tiến quản lý học tập đến việc thúc đẩy sự tham gia của học viên.

Không chỉ theo đuổi mục tiêu tạo ra công nghệ mới, Viện còn chú trọng đổi mới toàn diện trong giáo dục, hướng tới một hệ thống giáo dục bền vững, đáp ứng nhu cầu xã hội và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn là một đối tác đáng tin cậy trong việc phát triển công nghệ giáo dục, nằm ở trung tâm của một mạng lưới toàn cầu – liên kết với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, và doanh nghiệp công nghệ. Thông qua sự sáng tạo không ngừng và cam kết đối với chất lượng, Viện hướng tới mục tiêu tạo ra một hệ thống giáo dục đại học chất lượng và bền vững, thúc đẩy tiến trình số hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.