VNVN

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn chia sẻ về việc chuyển đổi “Trường đại học” thành “Đại học”

sihed 
25 August, 2023

Chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Phát triển Giáo dục Đại học Sài Gòn, có buổi trao đổi cùng phóng viên của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề chuyển đổi từ “trường đại học” sang “đại học”. Việc này đang được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Nghị định 99/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018. Nghị định này tập trung vào việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, bao gồm việc chuyển đổi từ “trường đại học” sang “đại học”.

Trong cuộc trao đổi, chuyên gia Trần Đức Cảnh đã chia sẻ quan điểm của mình – điều mà xã hội mong đợi không chỉ đơn thuần là việc thay đổi tên gọi mà còn là việc tạo ra một hệ thống giáo dục tốt hơn, với nội dung chương trình dạy học và nghiên cứu cập nhật, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu của việc này là mang lại hiệu quả cho người học và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho xã hội.

Ông Cảnh nhấn mạnh rằng “đại học” và “trường đại học” cùng là cơ sở giáo dục đại học với cùng mục tiêu, nhiệm vụ và chức năng. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở mô hình tổ chức và quy mô đào tạo. Trường đại học thường áp dụng mô hình dành cho các cơ sở giáo dục đại học có quy mô lớn, đào tạo nhiều lĩnh vực và có sự tập trung vào hoạt động nghiên cứu.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc chuyển đổi từ “trường đại học” sang “đại học” đã được thực hiện một cách đúng đắn, như việc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Điều này được thực hiện dựa trên việc trường đã khẳng định chất lượng giáo dục và vị thế của mình, và chuyển đổi này sẽ giúp trường quản lý và điều hành tốt hơn, cũng như nâng cao danh tiếng của trường.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng các trường đại học tại Việt Nam không nên quá vội vàng trong việc thay đổi tên gọi mà nên tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng uy tín. Ông cho rằng những thay đổi mang tính cơ học, theo phong trào hoặc giai đoạn thường không đem lại giá trị bền vững. Ông cũng lưu ý về việc dịch thuật từ “college” trong tiếng Anh sang “trường cao đẳng” không phản ánh đầy đủ ý nghĩa của thuật ngữ này, và người ta nên tập trung vào thực chất của việc giáo dục.

Cuối cùng, ông Cảnh nhấn mạnh rằng việc phát triển và xây dựng một đại học cần thời gian và kế hoạch thực hiện rõ ràng. Việc thực sự làm nên giá trị của một trường đại học không chỉ đơn thuần dựa vào tên gọi, mà cần phải dựa vào chất lượng đào tạo và uy tín của trường trong thời gian dài.

Ngọc Bích

Chi tiết buổi trao đổi