VNVN

Phó thủ tướng kêu gọi chính sách học phí đảm bảo tiếp cận giáo dục công bằng

sihed 
4 July, 2023

Ngày 17/7/2023 – Trong cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Ủy ban Văn hóa – Giáo dục, Ủy ban Tài chính, và Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nêu rõ quan điểm về việc chính sách học phí cần phải đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng và tạo điều kiện cho đối tượng chính sách, người yếu thế và khó khăn.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về chính sách học phí. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ (VGP)

Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh rằng chính sách học phí phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, tính đúng và đủ, đồng thời cần phải đảm bảo ưu tiên đối với nhóm đối tượng chính sách, đặc biệt là những người yếu thế và khó khăn. Ông cũng cho biết, việc thực hiện chính sách học phí cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, tính toán cẩn thận để đảm bảo rằng người dân có thể tiếp cận dịch vụ giáo dục tốt nhất, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực.

Phó Thủ tướng nêu lên tầm quan trọng của việc cân bằng giữa việc xã hội hóa và tự chủ trong việc thực hiện chính sách học phí. Ông cho rằng, học phí không thể là thước đo duy nhất để các trường đại học lựa chọn sinh viên, mà cần dựa trên năng lực và tiềm năng đóng góp của học sinh trong tương lai.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt đề cập tới trách nhiệm của các trường đại học công lập trong việc đào tạo, và yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học công lập phải đảm bảo mức độ tự chủ, và tách biệt giữa nguồn ngân sách dành cho sinh viên được hưởng chính sách xã hội và phí dịch vụ giáo dục theo cơ chế thị trường.

Phó Thủ tướng phát biểu rằng mục tiêu chính của chính sách học phí mới là đảm bảo tất cả trẻ em đến trường và cân nhắc hướng dẫn xây dựng chính sách học phí dựa trên cơ sở tự chủ của từng trường đại học. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong việc đầu tư và hỗ trợ các cơ sở giáo dục đạt được các mục tiêu quan trọng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Ngọc Bích

Nguồn: tuoitre.vn